Seniori

Seniorke

Kategorija

Golmani

16

Pavle Samardžija

RK NBGD

Seniori

1

Ognjen Nosović

RK NBGD

Seniori

Leva krila

22

Nemanja Velebit

RK NBGD

Seniori

3

Dario Berberović

RK NBGD

Seniori

Desna krila

33

Milutin Brajtigam

RK NBGD

Seniori

10

Andrej Karlović

RK NBGD

Seniori

Levi bekovi

51

Aleksandar Ivanović

RK NBGD

Seniori

63

Nenad Mrdaković

RK NBGD

Seniori

11

Vladan Đoković

RK NBGD

Seniori

Srednji bekovi

23

Vuk Pešikan

RK NBGD

Seniori

20

Jovan Đorđević

RK NBGD

Seniori

44

Matej Lalić

RK NBGD

Seniori

Desni bekovi

3

Marko Isailović

RK NBGD

Seniori

Pivotmeni

35

Blažo Đurović

RK NBGD

Seniori

6

Slobodan Vuković

RK NBGD

Seniori

DYNAMIC MEDIA

RK NBGD

SOCIJALNE MREŽE

KONTAKT

Nikola Maksimović

+381 64 1500440

+381 61 6020992

rknovibeograd@gmail.com

ADRESA

KLUB

Palmira Toljatija 2

KANCELARIJA

Hala Pinki, Gradski Park 2